PROJEKT UNIJNY – “GWIAZDY STARÓWKI”

             

 

                                     PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2019

                             BĘDZIEMY REALIZOWAĆ PROJEKT GRANTOWY

                                 DLA MŁODZIEŻY Z TORUŃSKIEJ STARÓWKI!!!

TO NOWE WYZWANIE I NOWE SZANSE

NA WIĘCEJ NAUKI PRZEZ   ZABAWĘ!!!

                               „Gwiazdy Starówki” dofinansowanego przez

                                             GRANT UDZIELANY PRZEZ

                           Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

Toruń 2019

SZYBKI FLASH 🙂 Z  ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH

ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ 😉